Skip to content

Nachtelijke pijn bij knie-en heupartrose

Nachtelijke pijn bij knie-en heupartrose

1 april, 2020
1 december, 2020

Ongeveer 80% van de mensen met artrose heeft last van nachtpijn, maar er is nog erg weinig over bekend. Nachtpijn kan leiden tot een verstoring van uw nachtrust en dat kan effect hebben op de kwaliteit van leven. Om mensen beter voor te kunnen lichten en betere zorg te kunnen geven willen we inzicht krijgen in wie nachtpijn krijgt en wat de kenmerken zijn van nachtpijn. Door middel van een vragenlijst over de kenmerken van nachtpijn, de pijn overdag en de kenmerken van mensen die het hebben en mensen die het niet hebben, kunnen we onderzoeken welke kenmerken een relatie hebben met het hebben van nachtpijn.

Waarom doen we dit project?
We willen met dit project in kaart brengen wat de kenmerken van nachtpijn zijn en welke kenmerken van mensen met artrose een relatie hebben met het krijgen of hebben van nachtpijn.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
1. Wat zijn de karakteristieken van nachtpijn en welke kenmerken van mensen met artrose hebben een relatie met het krijgen of hebben van nachtpijn?

Kunnen mensen zich aanmelden voor deelname?
Ja, u kunt hier klikken om direct naar de vragenlijst te gaan.

Wat wordt van u als deelnemer verwacht?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u mee wilt doen aan dit onderzoek, vragen we u eenmalig een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze eenmalige vragenlijst kost ongeveer 45 minuten.

Wat hebt u er aan?
U zult er op dit moment zelf niets aan hebben. Het meedoen aan dit onderzoek heeft geen invloed op uw huidige behandeling. Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren. U draagt bij aan meer inzicht in pijn die mensen met knie- en heupartrose ervaren tijdens de nacht.

Partners en financiering

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen

Onderzoeksteam
No data was found