Skip to content

Afname van huisartsbezoeken voor knie- en heupklachten tijdens COVID-19 pandemie

Afname van huisartsbezoeken voor knie- en heupklachten tijdens COVID-19 pandemie

 

Tijdens de COVID-19 pandemie kwamen veel mensen die besmet waren geraakt met het coronavirus bij de huisarts terecht. Dit heeft de huisartsenzorg toen erg onder druk gezet. Hierdoor konden huisartsen minder mensen met andere klachten behandelen. Daarnaast hebben de lockdown beperkingen en de angst om besmet te raken met het coronavirus ervoor gezorgd dat mensen zorg gingen mijden.

Onderzoek naar afname zorgvraag
Op de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC waren onderzoekers benieuwd of in het jaar 2020 (tijdens de eerste twee golven van de COVID-19 pandemie) ook minder vraag was naar zorg voor klachten aan het bewegingsapparaat. Specifiek wilden ze weten of er minder vraag was naar zorg voor artrose. Onderzoeker Premysl Velek heeft met behulp van gegevens uit de database van Rijnmond Gezond hier onderzoek naar gedaan.

Hoe onderzoek gedaan?
Er is een selectie gemaakt van een groep van 118.756 mensen, ouder dan 45 jaar die de huisarts hebben bezocht tussen 2015 en 2020. In deze groep is gekeken naar het verschil in het aantal huisartsbezoeken voor klachten aan het bewegingsapparaat tijdens de COVID-19 pandemie van het jaar 2020 en de 5 jaar voor de pandemie. Daarnaast is specifiek gekeken naar knie- en heupklachten/-artrose. 

Afname aantal huisartsbezoeken
De resultaten laten een afname zien van het aantal huisartsbezoeken voor klachten aan het bewegingsapparaat tijdens de eerste twee golven van de COVID-19 pandemie: 47% tijdens de eerste golf en 9% tijdens de tweede. Specifiek voor knie- en heupklachten/-artrose was dit een afname van meer dan 50% tijdens de eerste golf en 10% tijdens de tweede.

Mogelijke gevolgen van deze afname
Deze afname in huisartsbezoeken veroorzaakt mogelijk een vertraging in het stellen van de diagnose knie- en heupartrose en de behandeling hiervoor. Samen met het weinig bewegen tijdens de lockdown beperkingen, geeft dit risico op verergering van symptomen bij mensen met artrose. Wat uiteindelijk kan leiden tot afname van de levenskwaliteit en in het uiterste geval tot het vaker plaatsen van een knie- of heupprothese.

Wil je het volledige (Engelstalige) artikel lezen? Klik op: Changes to consultations and diagnosis of osteoarthritis in primary care during the COVID-19 pandemic – PMC (nih.gov)