Skip to content

Beantwoorden zorgverleners de vragen of verwachtingen van mensen met artrose?  

Beantwoorden zorgverleners de vragen of verwachtingen van mensen met artrose?  

 

Bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC heeft een masterstudent onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid van mensen met artrose. In het onderzoek is beschreven of mensen met artrose vragen of verwachtingen hebben als ze naar hun zorgverlener gaan en of deze vragen en verwachtingen worden beantwoord.

Onderzoek in uitvoering
Er is cross-sectioneel onderzoek gedaan. Dat wil zeggen dat informatie vanuit een database wordt verzameld van een groep mensen op één moment in de tijd. De informatie is in de database gekomen middels online vragenlijsten ingevuld door u en andere mensen met artrose. Voor dit onderzoek zijn bijvoorbeeld de volgende vragen meegenomen: welke vorm van artrose heeft u, hoeveel gewrichten zijn aangedaan en wat was uw vraag of verwachting van uw zorgverlener?

Conclusie
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat ruim een kwart van de mensen met artrose een diagnose of inzicht in de status van hun artrose verwacht. In de helft van de gevallen wordt er door de zorgverlener aan de vraag of verwachting voldaan. Aan de andere kant laat dit onderzoek ook zien dat in de andere helft van de gevallen er niet wordt voldaan aan de vraag of verwachting.

Patiënttevredenheid
Beter inzicht krijgen in de vragen of verwachtingen van mensen met artrose is belangrijk omdat het kan bijdragen aan een grotere patiënttevredenheid en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Vervolgonderzoek
Om inzicht te krijgen in de reden waarom niet altijd wordt voldaan aan de vraag of verwachting van mensen met artrose is vervolgonderzoek nodig.