Skip to content

Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen over duimartrose

Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen over duimartrose

Op 7 juli 2021 hebben een aantal geïnteresseerden meegedacht over een onderzoek naar duimartrose. Max Reijman (onderzoeker) en Joost Colaris (orthopeed) van de afdeling Orthopedie willen een onderzoek starten naar verschillende operatieve behandelingen bij duimartrose. Zij hebben daarvoor een voorstel geschreven om geld te krijgen voor zo’n onderzoek, en wilden het voorstel  bespreken met een aantal ervaringsdeskundigen.

Max en Joost hebben uitgelegd om welke behandelingen het gaat en bij welke mensen deze behandelingen uitgevoerd worden: mensen met duimartrose  die zoveel klachten hebben dat hun kwaliteit van leven in het leven ernstig verminderd is.

De behandelingen die Max en Joost willen vergelijken zijn: een operatie waarbij een botje uit de pols weggehaald wordt, het botje dat een gewricht vormt met de botjes van de duim, zoals zichtbaar in het plaatje. Door het verwijderen van het botje, kunnen de botjes niet meer tegen elkaar aan schuren.

De andere behandeling is het onderbreken van de kleine gevoelszenuwen die naar het pijnlijke gewricht lopen. Hierdoor wordt de pijn voor een deel uitgeschakeld. Na deze operatie kunnen alle vingers nog normaal bewegen, zijn ze nog even krachtig als ervoor en ook het gevoel in de vinger blijft onveranderd.

We hebben de opzet van het onderzoek besproken, de manieren van toewijzen wie welke behandeling krijgt, wie in aanmerking komt, welke metingen (onder andere pijn, beweeglijkheid, kracht) er gedaan worden en of de metingen niet te belastend voor de deelnemers zal zijn.

Naar aanleiding van deze bespreking hebben de onderzoekers het plan voor het onderzoek bijgesteld. De loting die bepaalde welke deelnemer welke behandeling zou krijgen, wordt nu op ziekenhuis niveau gedaan. In het ene ziekenhuis zullen alle deelnemers de operatie met de verwijdering van het botje krijgen, en een ander ziekenhuis zullen alle deelnemers de behandeling van de onderbreking van de zenuw krijgen.

Max en Joost waren erg enthousiast over deze samenwerking met de ervaringsdeskundigen van het Artrose Gezond panel! Heel erg bedankt, we kijken uit naar de volgende bijeenkomst.