Skip to content

De tweede Artrose Gezond dag

De tweede Artrose Gezond dag

Zaterdag 17 juni 2023 is de tweede Artrose Gezond dag gehouden. Een gevarieerd programma, met een huisarts, een orthopeed en verschillende onderzoekers die informatie deelden en in gesprek gingen over artrose. Hieronder leest u het verslag van de dag.

Inloop & lunch

Aangezien het Erasmus MC best groot is en de locaties (en liften) niet direct goed te vinden zijn, werden deelnemers in het Erasmus MC ontvangen bij de hoofdingang. Gezamenlijk werd er naar de locatie gelopen. Onderweg kon men kennismaken met elkaar. Deelnemers werden ontvangen met koffie en thee. Tevens werd in de ontvangstruimte ook de lunch geserveerd. In de ruimte hingen posters aan de muur. Hier konden deelnemers zelf post-its ophangen met suggesties voor nieuwe onderzoeksrichtingen en toekomstige edities van het Artrose Gezond Café.

Plenaire sessie

De sessie werd geopend door professor Sita Bierma-Zeinstra.  Huisarts dr. Jurgen Damen en orthopedisch chirurg dr. Koen Bos  namen het woord over. Zij vertelden  over het zorgpad van een artrosepatiënt wat eigenlijk wel wat weg heeft van ganzenbord. Het werd al snel duidelijk dat over het pad veel vragen ontstonden en ervaringen gedeeld wilden worden. Dit paste goed bij het beeld dat werd geschetst. Namelijk dat voor de beste zorg het zorgpad duidelijk moet zijn. Dit kan bereikt worden door goede samenwerking tussen artsen en patiënten. Belangrijk hierbij is dat zorgverleners en patiënten steeds nieuwe kennis op doen op het gebeid van artrose.

Workshop Orthopedie

Tijdens de workshop van orthopedisch chirurg dr. Koen Bos werd men meegenomen in het volledige behandelpad van een artrose patiënt die werd doorverwezen naar de orthopeed. Het ging hierbij niet alleen over een operatie zelf, maar ook op welke indicaties gelet wordt tijdens het spreekuur en de verschillen tussen patiënten. Wanneer uiteindelijk blijkt dat bijvoorbeeld een knie- of heupprothese noodzakelijk is, laat data zien dat na de operatie over het algemeen de pijnklachten afnemen bij lopen en in rust, maar er kunnen ook restklachten en complicaties ontstaan.  Het plaatsen van een prothese wordt steeds geavanceerder met computer navigatie, robot-plaatsing en 3D metaal printing. Er was voldoende ruimte om vragen vanuit het publiek te behandelen.

Workshop Kunstmatig Kraakbeen

Prof. Dr. Marcel Karperien nam de zaal mee in de wonderlijke wereld van injecteerbare hydrogels en spugende lama’s als nieuwe behandelmethoden voor artrose. Hij presenteerde twee nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kraakbeenherstel. Als eerste  het injecteren met hydrogels. Als tweede hoe antilichamen uit spuug van lama’s ingezet kunnen worden als gerichte behandeling van artrose. Deze innovatieve benaderingen bieden hoopvolle perspectieven voor patiënten met artrose. Ze tonen veelbelovende vooruitgang in de zoektocht naar effectieve behandelingen voor deze aandoening.

Quote 1: ‘Workshop Prof. Karperien: helder, compact, informatief

Quote 2: ‘Kunstmatig kraakbeen geeft hoop op behandeling’

Workshop Polyartrose

In deze workshop werd de wetenschappelijke kennis over polyartrose gedeeld. Dr. Dieuwke Schiphof gaf aan dat er maar heel weinig onderzoek gedaan is naar polyartrose. Er is zelfs niet een eenduidige definitie voor polyartrose. We kunnen daarom ook niet aangeven hoeveel mensen polyartrose hebben in Nederland of in de wereld. Met bepaalde definities voor polyartrose blijkt dat ongeveer de helft van de mensen boven de 55 jaar, polyartrose heeft (2 of meer aangedane gewricht-soorten). Daarnaast heeft dr. Cindy Boer verteld dat er in onderzoek genetische variaties zijn gevonden die bij meerdere gewrichten een rol lijken te spelen. Deelnemers van de workshop vonden dat er vooral onderzoek gedaan moet worden naar de oorzaak van polyartrose.

Jonge onderzoekers

Er was ook tijd om in gesprek te gaan met 6 jonge onderzoekers. Dit is erg waardevol binnen deze onderzoeksrichting waar momenteel meer vragen zijn dan antwoorden. Er loopt een onderzoek waarbij men kijkt naar wat de gemeten data en röntgenfoto’s ons kunnen vertellen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar wat de patiënten ervaren als belemmeringen bij polyartrose. En ook hoe een gekozen behandelmethode wordt ervaren. Er ontstonden leuke 1-op-1 maar ook groepsdiscussies bij de posters en er zijn goede suggesties op post-its achtergelaten.

Borrel

Onder het genot van een hapje en een drankje werden nog volop verhalen en ervaringen gedeeld, tussen de deelnemers onderling en met onderzoekers. De laatste opmerkingen werden op een post-it geschreven en opgeplakt.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdragen in de workshops! De evaluatie van de dag was wederom erg goed. Dit betekent voor ons dat we met het organiseren van deze dag een belangrijke behoefte vullen. Niet getreurd over de zieke professor die zou komen vertellen over handartrose, we vragen haar voor de volgende keer.

Bedankt en tot ziens op de site en op de volgende Artrose Gezond dag!