Skip to content

De Leefstijl Interventie Trial

De Leefstijl Interventie Trial

In deze bijeenkomst vertelde Núria Jansen over het onderzoek naar een leefstijlprogramma bij mensen met knieartrose en overgewicht (www.litestudie.nl).

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het volgen van een leefstijlprogramma (GLI) nuttig is om de knieklachten bij mensen met beginnende knieartrose te verminderen. Het leefstijlprogramma is al effectief bewezen bij mensen met overgewicht en suikerziekte en mensen met overgewicht en hart- en vaatziekten. Nu willen wij kijken of dit programma ook effectief is voor mensen met overgewicht en knieartrose. Núria heeft verteld hoe het onderzoek opgezet is, naar welke mensen we op zoek zijn en waar we tegen aan lopen.

Wat houdt het leefstijlprogramma in?

  • Het is een programma dat 2 jaar duurt
  • Bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering
  • Voor mensen met een inactieve leefstijl

Op dit moment doen er 110 mensen mee aan het onderzoek. We willen 234 mensen in het onderzoek. Dat is nodig om te kunnen bewijzen dat er een verschil is tussen de mensen in de controle groep en de mensen die de behandeling met het leefstijlprogramma krijgen.

We hebben al op verschillende manieren geprobeerd mensen voor het onderzoek te interesseren, maar we lopen tegen een aantal dingen aan die we besproken hebben met ons panel.

Mensen willen wel deelnemen maar niet als er een kans is om in de controle groep te komen en die kans is aanwezig doordat door loting bepaald wordt in welke groep de deelnemer komt.

Ons panel begrijpt dat, je wil er iets aan doen en komt dan niet in de groep waar de behandeling plaats vindt. Een van de ervaringsdeskundige zegt dat we goed uit moeten leggen waarom een controle groep nodig is, wat het belang van de controle groep is. En daarnaast verdient de controle groep ook aandacht. Daarnaast wordt gezegd dat we de mensen in de controle groep ook wat moeten geven. Het idee ontstaat van bijeenkomsten met een huisarts, orthopeed, andere zorgverleners of onderzoeker en met steeds een zelfde groepje mensen uit de controle groep om contact en verbinding te hebben met elkaar.

Het idee om een infographic of een strip of iets dergelijks te maken die het belang van de controle groep uitlegt gaan we uitwerken. Daarnaast zal het idee van de bijeenkomsten voor de controle groep in de projectgroep besproken worden. Dit zou misschien nog invloed kunnen hebben op het onderzoek, daarom moet het eerst besproken worden.

Via welke kanalen kunnen we het beste de mogelijke deelnemers bereiken?

Meerdere lokale kranten worden als optie gegeven (Havenloods, Heraut, Eilanden-Nieuws, Het Kontakt) en het MAX magazine. De Reuma Patiënten Vereniging Spijkenisse heeft de oproep verspreid onder haar leden. Bedankt!

Ook alle aanwezige ervaringsdeskundige bedankt voor jullie input!