Skip to content

De gecombineerde leefstijl interventie voor knieartrose: een effectieve behandeling?

De gecombineerde leefstijl interventie voor knieartrose: een effectieve behandeling?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Sinds 2019 is het voor huisartsen in Nederland mogelijk om patiënten met artrose én overgewicht te verwijzen naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Daarbij wordt advies en begeleiding gegeven gericht op gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen. Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten.

Leefstijl en knie artrose

Ongeveer 68% van alle mensen met knie artrose hebben ook overgewicht. Uit eerder onderzoek uit Amerika weten we dat wanneer bij mensen met knieartrose en overgewicht hun gewicht met 5 tot 10% afneemt, de artrose klachten ook afnemen. We weten alleen niet of de GLI in Nederland ook een positief effect zal hebben op de knieartrose klachten die door mensen met knie artrose en overgewicht worden ervaren.

Nieuw onderzoek

In een nieuwe studie gaan we het effect van de GLI, in aanvulling op de gebruikelijke zorg van de huisarts, onderzoeken bij mensen met vroege klachten van knie artrose én overgewicht. Per 1 april 2021 gaan we mensen die in het afgelopen jaar voor het eerst de huisarts bezocht hebben met knieartrose klachten vragen of ze interesse hebben in deelname aan de studie. Door loting wordt bepaald of mensen alleen de gebruikelijke zorg krijgen van de huisarts, of daarnaast ook de GLI. Alle deelnemers worden 2 jaar gevolgd middels vragenlijsten, waarbij er bij de start en aan het einde van het onderzoek, ook een MRI van de knie gemaakt wordt en een lichamelijk onderzoek plaats vindt.
Voor dit project is subsidie ontvangen van ZonMW en ReumaNederland.

Meer informatie over de GLI vindt u hier.