Skip to content

De rol en het bereik van Artrose Gezond: nu en in de toekomst

De rol en het bereik van Artrose Gezond: nu en in de toekomst

bijeenkomsten-artrosegezond

Anne van der Weele, student geneeskunde, heeft voor haar onderzoeksstage in kaart gebracht wat huisartsen van de informatie op Artrose Gezond vinden en welke onderwerpen zij op dit moment missen die hen zouden kunnen ondersteunen in hun beleid voor mensen met artrose.

Zij heeft acht huisartsen geïnterviewd. Alle huisartsen waren enthousiast over de website en zagen het als een aanvulling in hun toekomstige consulten. De oefeningen en adviezen werden als nuttige onderdelen benoemd. De indeling van de website vonden de huisartsen niet altijd even duidelijk en ze willen meer informatie over behandelopties en hulpmiddelen.

Naast het onderzoek bij de huisartsen heeft Anne onderzocht hoe de huidige groep deelnemers zich verhoudt tot alle mensen met artrose in de regio Rijnmond. Van de huidige deelnemers die de Artrose Gezond vragenlijst ingevuld hebben is 75% vrouw. De gemiddelde leeftijd is 65 jaar. Dit is iets lager dan de gemiddelde leeftijd van mensen met artrose in de regio Rijnmond. Het opleidingsniveau van de deelnemers ligt wat hoger dan gemiddeld in Rijnmond. De meeste mensen hebben aangegeven dat zij Artrose Gezond gevonden hebben via sociale media of het internet (45%) en 19% geeft aan dat zij door hun huisarts uitgenodigd zijn. Door de facebookpagina die Anne voor ons opgezet heeft en de brieven die huisartsen voor ons verstuurd hebben, is er een grote stijging te zien in het aantal nieuwe aanmeldingen.

We willen de deelnemers, de huisartsen en Anne erg bedanken. Met de adviezen van de huisartsen gaan we aan de slag, maar een onderzoek naar jullie mening over de website, de indeling van de website en welke informatie er mist is nog nodig.