Skip to content

Evaluatie Artrose Gezond café 

Evaluatie Artrose Gezond café 

Het Artrose Gezond café heeft alweer 2,5 maand geleden plaatsgevonden. We hebben de deelnemers na het café de gelegenheid gegeven om de middag te evalueren om de organisatie te kunnen verbeteren en de meerwaarde van deze middagen vast te kunnen stellen. Negendertig mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons te vertellen wat er goed ging, wat de meerwaarde was en ons tips te geven over wat er nog beter kon. 

Over het algemeen was men zeer positief over de middag. Het meest aansprekende onderwerp van de middag vond men de workshops (25 van de 39 mensen, 64%). De openingspresentatie van de professor Artrose, Sita Bierma-Zeinstra, werd door 7 mensen als meest aansprekende onderdeel aangegeven en ook het persoonlijke contact met de onderzoekers en de andere mensen met artrose werd een aantal keer als meest aansprekende onderdeel genoemd. 

De posterpresentaties van de jonge onderzoekers hebben de deelnemers als bijdragend en interessant ervaren, maar er was wel te weinig tijd en ruimte voor deze presentatie. Dit nemen we mee naar de volgende keer.  

Als we in de toekomst vaker een Artrose Gezond bijeenkomst organiseren, geeft 30% aan dat wel iedere maand te willen. De meerderheid (70%) vindt 1 of 2x per jaar goed en dat is voor ons ook haalbaar. Op de vraag “Voldeed de middag aan uw verwachtingen?” kon bijna iedereen (97%) ‘ja’ antwoorden. 

We hebben veel tips gekregen over mogelijke onderwerpen voor de volgende keer. Door deze overwegend positieve evaluatie en de hoeveelheid onderwerpen die we kunnen bespreken, zijn we gestart met de voorbereidingen van de volgende bijeenkomst. Daarom willen we op maandag 16 januari van 16.30 tot 18.00u een online bijeenkomst organiseren waarin we met jullie in gesprek gaan over het programma en de organisatie van het volgende Artrose Gezond café.  

Mail naar artrosegezond@erasmusmc.nl om je aan te melden voor deze digitale bijeenkomst, zodat we jullie een link kunnen sturen. Mocht je niet kunnen op die datum, mar wel mee willen denken, mail dan ook naar artrosegezond@erasmusmc.nl