Skip to content

In memoriam Jurgen Damen

In memoriam Jurgen Damen

Lieve mensen,

We willen u allen berichten dat dr. Jurgen Damen, huisarts te Katendrecht en docent aan onze afdeling Huisartsgeneeskunde is overleden na te zijn beschoten in het Erasmus MC. Dit gebeurde tijdens het lesgeven. U kent hem van de video op onze site, en van de artrose cafés. Hij was in 2019 gepromoveerd op het onderwerp artrose en erg actief in het verbeteren van de huisartsenzorg voor patiënten met artrose. Een hele fijne collega is ons ontvallen en we wensen zijn vrouw en dochter veel sterkte in dit onbegrijpelijke verlies.