Skip to content

Mensen met artrose ontvangen minder zorg en bewegen minder vaak tijdens de Corona crisis

Mensen met artrose ontvangen minder zorg en bewegen minder vaak tijdens de Corona crisis

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat door de corona crisis  gewone zorg vaker wordt uitgesteld.  Wij waren benieuwd hoe vaak  de zorg voor artrose of andere gewrichtsklachten werd uitgesteld. Deze vraag hebben we daarom uitgezet onder de 143 deelnemers van Artrose Gezond. Maar liefst 132 deelnemers hebben deze vragen over de zorg ingevuld. De meeste deelnemers (84%) hebben geen geplande afspraken voor hun artroseklachten in de afgelopen periode. Van de deelnemers die wel een afspraak hadden, zijn de meeste afspraken afgezegd. We hebben dit in figuur 1 weergegeven. Bijna alle afspraken werden afgezegd door de zorgverlener, zoals hun huisarts, fysiotherapeut of specialist.

Wel naar de dokter willen, maar niet gaan vanwege de Corona crisis

We hebben de deelnemers  ook gevraagd of ze naar een arts hadden gewild voor artrose of gewrichtsklachten. Hierop antwoorde 15% dat zij geen contact hebben gezocht, terwijl ze dat wel hadden willen doen. Dit ging in de meeste gevallen om verergering van pijnklachten.

Bewegen tijdens de Corona crisis

We hebben dezelfde deelnemers  gevraagd naar hoeveel minuten zij bewogen, zoals wandelen, fietsen of sporten, in een week. Minimaal 150 minuten per week bewegen samen met 2x per week spier- en botversterkende activiteiten is vastgesteld als de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Blijven bewegen is goed voor de algehele gezondheid, maar ook tegen klachten van artrose. Een meerderheid (59%) van de deelnemers haalde voor de corona crisis 150 minuten of meer beweging in de week. Tijdens de crisis is dit aantal verminderd. In totaal nam het aantal mensen dat meer dan 150 minuten per week bewoog tijdens de corona crisis met 11% af. Dit kunt u zien in figuur 2. Ook het aantal mensen dat spier- en botversterkende oefeningen doet is minder geworden tijdens de corona crisis, 43% van de mensen geeft aan nu minder spier- en botversterkende oefeningen te doen dan voor de corona crisis.

Deelnemers van Artrose Gezond hebben dus minder zorg ontvangen en minder bewogen tijdens de Corona crisis. Blijven bewegen is van belang voor het verminderen van klachten bij artrose. Probeer te blijven bewegen, bijvoorbeeld met behulp van deze oefeningen.