Skip to content

Artrose en comorbiditeiten

Artrose en comorbiditeiten

1 april, 2020
1 juni, 2020

Het is bekend dat mensen met artrose meer kans hebben op bijkomende aandoeningen, zoals hart-en vaatziekten. Met dit project willen wij ons verdiepen in de ziekten die in combinatie met artrose voorkomen; zogenaamde co-morbiditeiten.

Waarom doen we dit project?
Artrose kan veel klachten geven in de vorm van pijn en verminderde mobiliteit. Doordat mensen met artrose vaker bijkomende ziekten hebben, wordt de impact op hun leven nog groter. Op dit moment is er weinig bekend over hoe dit verhoogde risico op comorbiditeiten ontstaat. Hierdoor kan er ook weinig tegen gedaan worden. Met meer kennis over eventuele (oorzakelijke) verbanden hopen wij nieuwe aanknopingspunten te vinden voor het voorkomen of behandelen van zowel artrose als de comorbiditeiten.

Welke vragen willen we met dit onderzoek beantwoorden?
1. Welke comorbiditeiten worden vaker gezien bij artrose, en in welke mate komen deze voor?
2. In welke volgorde ontstaan de comorbiditeiten (ook ten opzichte van artrose)?
3. Bestaan er gezamenlijke risicofactoren, of ontstaan de comorbiditeiten juist als gevolg van artrose of artrose gerelateerde medicatie?
4. Zijn de resultaten van bovenstaande vragen consistent binnen Nederland, Zweden, Spanje en het Verenigd Koninkrijk?

Deelnemers
De data die we voor dit onderzoek gebruiken bestaat uitgegevens die huisartsen in de computer vastleggen. Het zijn gegevens over diagnosen, medicijngebruik, laboratoriumgegevens en welke behandelingen ingezet zijn. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. In Nederland, Zweden, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn vergelijkbare databases.

Wat hebt u er aan?
Door op grote schaal gegevens van mensen met artrose te onderzoeken willen we meer toepasbare kennis krijgen, in dit geval over de risicofactoren voor artrose en de bijkomende ziekten die vaak voorafgaan aan of volgen op artrose. Deze kennis komt onder andere bij zorgverleners terecht zoals huisartsen. Wanneer zij hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij beter advies geven en makkelijker een diagnose stellen.

Partners en financiering

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen

Onderzoeksteam
Jos Runhaar
Dr. Jos Runhaar
Projectleider
Anne Kamps
Anne Kamps
Junior onderzoeker