Skip to content

Knieartrose Injectie Studie

Knieartrose Injectie Studie

11 juni, 2018
1 januari, 2022

Bij veel pijn door knieartrose kan een huisarts een prik in de knie geven. In de prik zitten corticosteroïden die de ontsteking remmen en zo de pijn verminderen. Het effect is tijdelijk. Met dit onderzoek willen wij bekijken of een prik in de bilspier even goed werkt als een prik in de knie.
Een prik in de bilspier is namelijk makkelijker te geven voor de huisarts. Ook blijkt uit eerder onderzoek dat het effect van een prik in de bilspier misschien langer blijft bestaan.

Waarom doen we dit project?
Het geven van een prik in de bilspier is makkelijker voor de huisarts. Mogelijk vinden mensen een injectie in de spier ook prettiger. En, als het effect van een prik in de bilspier langer blijft bestaan, kunnen we ervoor zorgen dat de pijn langere tijd wordt verminderd.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
1. Werkt een prik in de bilspier even goed tegen pijn bij knieartrose als een prik in de knie?

Kunnen mensen zich aanmelden voor deelname?
Nee. Deelnemers voor dit onderzoek worden gevonden via hun huisarts. Als uw huisarts meedoet aan dit onderzoek kan het zijn dat u wordt gevraagd om mee te doen.

Wat wordt van u als deelnemer verwacht?
Alle deelnemers van het onderzoek krijgen een prik in de knie óf in de bilspier. Op welke plek zij de prik krijgen wordt door toeval bepaald. De huisarts van de deelnemer geeft de prik. De deelnemers vullen daarna vijf vragenlijsten in. Door middel van deze vragenlijsten meten wij hoe goed de behandeling werkt.

Wat hebt u er aan?
Deelnemers hebben geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. De prik die de deelnemers van hun huisarts krijgen kan de pijn in hun knie tijdelijk verminderen. De huisarts geeft de prik in de knie nu ook al aan patiënten als dat nodig is. Mensen met knieartrose hoeven dus niet mee te doen aan dit onderzoek om die prik van hun huisarts te krijgen.

Partners en financiering

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen

Onderzoeksteam
No data was found