Skip to content

Leefstijlprogramma (GLI) bij patiënten met beginnende knieartrose en overgewicht

Leefstijlprogramma (GLI) bij patiënten met beginnende knieartrose en overgewicht

In dit onderzoek gaan we kijken of het volgen van een leefstijlprogramma nuttig is om klachten van beginnende knieartrose te verminderen.
1 mei, 2019
1 april, 2023

U kunt niet meer meedoen met dit onderzoek. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van dit onderzoek.

Waarom doen we dit project?

Knieklachten zijn vaak het gevolg van artrose. Patiënten met knieartrose hebben vaak pijn en moeite met bewegen. Voor artrose zijn geen geneesmiddelen beschikbaar die het ziekteproces vertragen of ongedaan maken. Patiënten zijn vaak aangewezen op pijnstillende medicatie. In een vergevorderd stadium van de ziekte kunnen ze kiezen voor een knieprothese. Bij de ontwikkeling van knieartrose spelen verschillende factoren een rol, waaronder een trauma aan de knie, overgewicht, standsafwijkingen, erfelijkheid en ontstekingen. Uit eerder onderzoek is gebleken gewichtsafname een positief effect kan hebben op de klachten van de knieartrose.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?

Met behulp van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kan onder begeleiding worden gewerkt aan een gezonde leefstijl. Met dit onderzoek gaan wij kijken of een gezonde leefstijl en daarmee vermindering van het overgewicht, de beginnende knieklachten kan verminderen en het artrose proces kan stilzetten of vertragen. Dit is heel belangrijk om te weten, want dat kan ons leren hoe we de gezondheid van mensen met knieartrose zouden kunnen verbeteren.

Deelnemers

De onderzoekers hebben inmiddels al aanmeldingen binnen, maar zijn op zoek naar meer geïnteresseerde patiënten tussen de 45 en 70 jaar oud met beginnende knieklachten. Iedereen die in de afgelopen twee jaar voor het eerst met knieklachten naar de huisarts is geweest of de intentie had om hiermee naar de huisarts te gaan kan deelnemen. Omdat het leefstijlprogramma in Rotterdam wordt aangeboden, is het noodzakelijk dat de patiënten in de Rotterdamse regio wonen.

Het onderzoek duurt in totaal twee jaar. In het onderzoek worden twee groepen samengesteld. De ene helft van de deelnemers ontvangt de zorg voor knieartrose van de huisarts. De andere helft van de deelnemers krijgt in aanvulling op de zorg van de huisarts het leefstijlprogramma aangeboden.

Deelnemers worden twee keer uitgenodigd in het Erasmus MC om onder andere een MRI scan van de knie te maken en de bewegelijkheid van het kniegewricht te onderzoeken. Ook worden er meerdere keren vragenlijsten naar de deelnemers verstuurd waarin onder andere gevraagd wordt naar pijn en invloed van de klachten op het dagelijkse leven.

We hopen met de informatie die we verzamelen de artrosezorg vooruit te helpen door te onderzoeken of het leefstijlprogramma geschikt is voor patiënten met knieartrose.  

Zie voor meer informatie over het onderzoek of voor aanmelden op www.litestudie.nl.

Partners en financiering

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen

Onderzoeksteam
Sita-lightbg
Prof. dr. Sita Bierma-Zeinstra
Hoogleraar Artrose en aanverwante aandoeningen