Skip to content

Wat weet u van artrose?

Wat weet u van artrose?

Wat weet u van artrose? Welke behandeling hebt u gekregen? Vertel het ons!
1 september, 2023
1 januari, 2024

Wat weet u van artrose?

In een netwerk van Europese onderzoekers, gefinancierd door een subsidie van de Europese Unie, is een onderzoek gestart naar wat mensen met artrose weten over hun aandoening en wat zij kunnen verwachten van zorgverleners. Een aantal artroseonderzoekers uit het Erasmus MC zijn betrokken bij dit NetwOArk. Dit netwerk is gefinancierd door de Europese Unie en heeft als doel zowel onderzoekers, artsen als patiënten met elkaar te verbinden in een Europese Gemeenschap voor artrose. Omdat patiënten een belangrijk onderdeel vormen van dit netwerk, vragen we om uw hulp. Een van de eerste onderzoeken is om in kaart te brengen wat mensen met artrose eigenlijk weten over artrose en de behandeling hiervan. Hieruit willen we afleiden of patiënten misschien meer informatie nodig hebben en of er een grote kloof bestaat tussen patiënten en zorgverleners. Om deze reden is een vragenlijst opgezet die mensen in heel Europa kunnen invullen. Wilt u meedoen? 

Wat verwachten we dan van u?

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

Partners en financiering

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen

Onderzoeksteam
No data was found