Skip to content

Panelbijeenkomst over rugartrose

Panelbijeenkomst over rugartrose

Op woensdag 1 februari hebben we een panelbijeenkomst gehouden over onderzoek naar rugartrose. Alessandro Chiarotto, een onderzoeker van de afdeling Huisartsgeneeskunde, heeft verteld over wat de stand van zaken is bij rugartrose. Er zijn op dit moment nog geen criteria om vast te stellen of iemand rugartrose heeft. Wel weten we uit eerder onderzoek dat ochtendstijfheid een belangrijk symptoom is van rugartrose. 

Alessandro wil in een nieuw onderzoek uitzoeken wat de verschillen zijn tussen mensen met rugpijn die wel stijfheidsklachten hebben en mensen met rugpijn die geen stijfheidsklachten hebben. Hij wil kijken of het beloop van klachten over een aantal jaren anders is tussen deze twee groepen. 

De panelleden brengen in dat het belangrijk is om ook te kijken naar de dagelijkse activiteiten die de mensen doen, wat voor werk ze doen en hoe lichamelijk actief ze zijn ze? 

Naast dit onderzoek wil Alessandro in gesprek gaan met mensen met rugartrose om erachter te komen wat het belangrijkste is voor hen. Alle onderwerpen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld symptomen die men heeft, behandelingen die men wel of niet krijgt, informatie over rugartrose of perspectief van de toekomst. Panelleden vullen aan dat houding en psychische klachten of stress ook belangrijk kunnen zijn om te onderzoeken. 

Verder wil Alessandro uitzoeken wat de belangrijkste vragen zijn waar mensen met rugartrose tegenaan lopen. Dit wil hij onderzoeken met een bepaalde methode, genaamd de delphi methode. Daarbij wordt een lijst gemaakt van onderwerpen die onderzocht moeten worden. Die lijst wordt verspreid onder een grote groep mensen, waaronder mensen met rugartrose en zorgverleners. Zij mogen van de lijst hun top 5 van belangrijkste onderwerpen kiezen. Hierdoor wordt de volgorde van de onderwerpen die onderzocht moeten worden bepaald.  

Bedankt weer voor al jullie input!