Skip to content

Polyartrose: nog veel vragen 

Polyartrose: nog veel vragen 

Wat is het? Wie heeft het? Wat is de kwaliteit van leven en wat zijn de belangrijkste belemmeringen? 

Naar aanleiding van de eerste Artrose Gezond dag en de gesprekken die daar gevoerd zijn, is er een onderzoek opgestart naar polyartrose. Odette Koolen, masterstudent Geneeskunde, heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan om een aantal vragen omtrent polyartrose te beantwoorden. 

Odettes onderzoek is een van de weinige onderzoeken die gedaan zijn naar polyartrose. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel mensen polyartrose hebben. Dit komt onder andere doordat er verschillende definities gebruikt worden. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat met de ene definitie 2% van de bevolking polyartrose heeft en met een andere definitie 52%. Dit is een enorm verschil! 

Het doel van het onderzoek van Odette was om meer informatie te verkrijgen over de mensen met polyartrose. Het onderzoek richtte zich op vier vragen:   

  1. Hoe vaak komen de factoren voor die het risico op artrose verhogen bij mensen met polyartrose? 
  1. Wat is het effect van polyartrose op de kwaliteit van leven? Met kwaliteit van leven wordt bedoeld hoe tevreden mensen zijn over hun leven. 
  1. Wat zijn de meest voorkomende belemmeringen voor mensen met polyartrose? 

De uitvoering van het onderzoek 

Om dit te onderzoeken heeft ze een online vragenlijst uitgezet die te vinden was via Artrose Gezond, de Poly-Artrose Lotgenoten Vereniging (P-AL) en sociale media. In totaal hebben 358 mensen de vragenlijst ingevuld. Van hen voldeden 312 mensen aan de criteria om mee te doen aan dit onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 64 jaar en 92% was vrouw. 

Risicofactoren 

Bij mensen met polyartrose kwamen de bekende risicofactoren voor artrose vaak voor. Zo was 95% van de deelnemers 50 jaar of ouder, had 40% overgewicht en 29% obesitas. Bij 65% van de deelnemers kwam artrose voor in familie. Bovendien had 39% van de deelnemers in het verleden een blessure gehad in het gewricht waarin later artrose is ontstaan.  

Kwaliteit van leven 

De kwaliteit van leven van mensen met polyartrose is over het algemeen lager dan de kwaliteit van leven van mensen zonder polyartrose. Ook de plaats van artrose heeft invloed op de kwaliteit van leven. Mensen met polyartrose in onder andere gewrichten van het onderlichaam (heup, knie, onderrug, enkel, grote teen of voet) en mensen met polyartrose in onder andere de wervelkolom (onderrug of nek) ervaren een lagere kwaliteit van leven dan mensen met polyartrose in bijvoorbeeld de hand en de schouder.  

Belemmeringen 

Mensen met polyartrose ervaren diverse belemmeringen als gevolg van hun aandoening. Vaak genoemde belemmeringen zijn: beperkingen bij activiteiten (55%), functieverlies van de gewrichten (55%), pijn (51%) en vermoeidheid en/of slaapproblemen (31%). Andere belemmeringen zijn onder andere: stijfheid, problemen met deelname aan de maatschappij (zoals werk en sociale contacten), afhankelijkheid van anderen of hulpmiddelen, onbegrip van mensen in de omgeving en de extra tijd die nodig is voor handelingen als gevolg van de aandoening.  

Welke nieuwe inzichten biedt dit onderzoek over polyartrose? 

Het identificeren van risicofactoren voor polyartrose draagt bij aan vroegtijdige herkenning van de aandoening. Hierdoor kunnen strategieën om de aandoening te voorkomen of te behandelen worden verbeterd. In de toekomst is verder onderzoek nodig om naast de bekende risicofactoren van artrose ook eventuele andere risicofactoren te achterhalen. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van mensen met polyartrose en hun belangrijkste belemmeringen. Dit kan zorgverleners en onderzoekers helpen om belemmeringen gemakkelijker te herkennen. Uiteindelijk kan deze kennis leiden tot verbeterde behandelprogramma’s voor mensen met polyartrose. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderzoek, mailt u dan naar artrosegezond@erasmusmc.nl