Skip to content

Twee onderzoekers verdedigen hun artroseonderzoek

Twee onderzoekers verdedigen hun artroseonderzoek

Op 2 november promoveert Marieke Landsmeer. Zij heeft onderzoek gedaan naar ontstaan en het voorkomen van knieartrose. Voor haar proefschrift heeft Marieke 400 vrouwen van middelbare leeftijd, met overgewicht gevolgd. Zij hebben een verhoogd risico op het krijgen van knieartrose. Het onderzoek van Marieke laat zien dat door af te vallen het ontstaan van knieartrose bij deze vrouwen kan worden verminderd. Echter, zoals algemeen bekend is, blijkt het wel lastig om een langdurige verandering in leefstijl te bereiken. Goed nieuws dat Marieke aantoont dat een afname van slechts 5 kilogram of 5% van het lichaamsgewicht al voldoende is om de aantasting van de structuren in de knie en het ontstaan van knieklachten op de lange termijn te verminderen.Op dinsdag 9 november promoveert Jacoline van den Driest. Haar belangrijkste onderzoeksvraag was wat de effectiviteit is van duloxetine bij patiënten met chronische pijn als gevolg van knie- en heupartrose ten opzichte van de gewone zorg. Duloxetine is een medicijn dat gebruikt wordt tegen depressie, maar het wordt ook gebruikt bij specifieke pijnklachten, centraal gesensitiseerde pijn of neuropatische pijn. De hypothese is dat het medicijn invloed heeft op de verwerking van pijn in het centrale zenuwstelsel. Eerder onderzoek liet zien dat het werkt tegen chronische pijn bij heup- en knieklachten wanneer men dit vergeleek met een placebo (nep) medicijn. Jacoline heeft onderzocht of dit medicijn een mogelijkheid is dat een huisarts voor kan schrijven als de gewone zorg en de gewone pijnstillers (paracetamol en ontstekingsremmers) geen effect hebben. Zij zal de uitkomst tijden het lekenpraatje van de verdediging van haar proefschrift vertellen.

Beide promovendi hebben het promotieonderzoek gecombineerd met de opleiding tot huisarts. Zij zijn beide afgestudeerde huisartsen en werkzaam in de praktijk.

Wat is promoveren en hoe ziet de verdediging eruit?

Promoveren: het behalen van een doctoraat, een academische graad van doctor

Promotie: de publiekelijke verdediging van het proefschrift dat de promovendus geschreven heeft

Promovendus: de persoon die promoveert, ook wel promovenda genoemd wanneer dit een vrouw is.

Proefschrift: het boek, geschreven door de promovendus, waarin de onderzoeken beschreven staan. Het boek bevat hoofdstukken die beschrijven welk onderzoek de promovendus gedaan heeft. Bij medisch onderzoek zijn de hoofdstukken vaak gebaseerd op de artikelen van het onderzoek, die ook in internationale tijdschriften gepubliceerd zijn of worden. Daarnaast heeft de promovendus een algemene inleiding en algemene discussie geschreven.

Hoe ziet de verdediging eruit?

Een verdediging begint meestal met een lekenpraatje. Een lekenpraatje is de uitleg van het onderzoek dat de promovendus gedaan heeft in begrijpelijke taal. Na het lekenpraatje mag de commissie vragen stellen over het proefschrift. De promovendus kan zijn of haar proefschrift dan verdedigen door de vragen te beantwoorden.