Skip to content

Schoenaanpassingen bij mensen met grote teenartrose

Schoenaanpassingen bij mensen met grote teenartrose

Waarom doen we dit onderzoek?  
Pijnklachten aan het grote teen gewricht lijken veel voor te komen, waarbij verminderde voetfunctie een belangrijk kenmerk is. Deze klachten kunnen erop duiden dat u artrose heeft aan uw grote teen. De meeste mensen met dit type klachten worden behandeld in “de eerste lijn”, door de huisarts. Echter is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de behandeling van klachten aan het grote teen gewricht. De schoenen aanpassen is één van de behandelvormen bij grote teenartrose. We weten niet of deze behandeling wel effect heeft in het verminderen van pijn en het verbeteren van de voetfunctie.

Wie kan meedoen aan dit onderzoek
De onderzoekers zijn op zoek naar geïnteresseerden in de leeftijd van 45 jaar en ouder die de afgelopen 2 jaar bij de huisarts zijn geweest met pijnklachten aan het grote teen gewricht en daarnaast nog geen schoenaanpassingen hebben. Tevens moeten de pijnklachten momenteel nog steeds op de voorgrond staan en geen ochtendstijfheid van het grote teen gewricht ofwel ochtendstijfheid tot de duur van 30 minuten aanwezig zijn.

Wat houdt het onderzoek in? 
Als u meedoet aan dit onderzoek, dan past een orthopedisch schoenmaker uw eigen confectieschoenen op diverse punten aan. De onderzoekers gaan kijken of deze schoenaanpassingen de klachten verminderen. Uw deelname duurt in totaal 3 maanden. U ontvangt hiervoor drie keer een vragenlijst waarin onder andere gevraagd wordt naar pijn en de invloed van uw klachten op het dagelijks leven.

En dan?
We hopen met de informatie die we verzamelen in de toekomst uitgebreider onderzoek te kunnen doen naar de behandeling van grote teen artrose en hiermee de artrosezorg vooruit te helpen. Heeft u interesse in deelname, stuur dan een email naar teenonderzoek@erasmusmc.nl