Skip to content

Verhoogd risico op bijkomende aandoeningen na diagnose artrose 

Verhoogd risico op bijkomende aandoeningen na diagnose artrose 

Het onderzoek en de resultaten 
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens die verzameld zijn in 350 huisartsenpraktijken in Nederland, over een periode van 1992 tot en met 2019. Er is voor heel veel verschillende aandoeningen bekeken hoe vaak de huisarts deze heeft vastgesteld bij mensen die ook artrose hadden. Dit werd vergeleken met mensen die (nog) geen artrose hadden. Vooral andere, pijnlijke gewrichtsaandoeningen kwamen vaker voor bij mensen die van de huisarts ook al de diagnose artrose hadden gehad. Voorbeelden zijn fibromyalgie (weke delen reuma), reuma en jicht. Maar ook trombose (bloedstolsels), slaapstoornissen en overmatig drugs- en alcoholgebruik kwamen vaker voor. Van overgewicht was al bekend dat er een verband is met artrose. Ook in dit onderzoek werd een duidelijk verband gevonden tussen deze aandoeningen, vooral met knie artrose. 

Hoe de resultaten te interpreteren? 
Voor nu is het nog lastig om het vaker voorkomen van verschillende aandoeningen bij artrose te verklaren. Waar rekening mee moet worden gehouden, is dat de verbanden tussen comorbiditeiten en artrose voor een deel veroorzaakt kunnen zijn door de manier van opschrijven van de huisarts. Deze kan bijvoorbeeld na het stellen van de diagnose artrose ook bij diezelfde persoon opgeschreven hebben dat er sprake is van overgewicht, terwijl dit er misschien al veel eerder was dan de artrose. Door in een vervolgstudie met behulp van genen naar artrose en comorbiditeiten te kijken, kan beter worden onderzocht of artrose de comorbiditeiten veroorzaakt, of andersom. 

Wat betekent dit onderzoek voor de dagelijkse praktijk?
Zorgverleners zouden bewust moeten zijn op zowel het al hebben, als het nog krijgen van bepaalde comorbiditeiten. Mensen met artrose hebben daar namelijk een grotere kans op. Dit hebben de onderzoekers gevonden. Door bewust er naar te vragen is het mogelijk om een comorbiditeit eerder vast te stellen. Daardoor kunnen mensen beter behandeld worden.