Skip to content

Welke sport vermindert de klachten van knieartrose het meest?

Welke sport vermindert de klachten van knieartrose het meest?

 

Vanaf 2002 tot 2022 zijn er 39 verschillende studies gedaan naar het effect van sporten op knieartrose klachten. Deze studies laten allemaal zien dat sporten goed is voor pijnvermindering in de knie en het vergroten van de flexibiliteit van de knie. Onduidelijk blijft welk type sport het beste resultaat geeft. Daarom hebben onderzoekers van het Onderwijs- en Wetenschapsbureau van de China Academy van Sport en Gezondheid al deze studies verzameld, naast elkaar gelegd en onderzocht welke sport het grootste effect heeft op pijnvermindering en flexibiliteit.   

Het onderzoek 
Van de onderzochte groep mensen was 82% vrouw, iedereen ouder dan 50 jaar en gediagnostiseerd met knieartrose. Elke losse studie vergeleek één of enkele sporten met het doen van geen sport. Vervolgens zijn alle losse studies met elkaar vergeleken.  De onderzochte sporten zijn: watersporten, fietsen op een hometrainer, krachttraining, traditioneel Chinese sport en yoga. Deelnemers vulden verschillende vragenlijsten in over pijn, flexibiliteit, stijfheid en zwelling van de knie, het functioneren van de knie en de impact van de symptomen op het dagelijks leven.   

De resultaten
De resultaten van deze studie benadrukken dat het beoefenen van een sport pijn vermindert. Ook draagt het bij aan het vergroten van de flexibiliteit en functie van de knie. Specifiek blijkt dat fietsen op een hometrainer of oefeningen in het water het beste zijn voor het verminderen van (intense) pijn. Verder kan stijfheid en de impact van knieartrose op het dagelijks leven het beste worden aangepakt met het doen van yoga. Yoga zal ook de functionaliteit van de knie vergroten. Dit betekent dat het makkelijker is om alledaagse handelingen uit te voeren. Tot slot kunnen andere symptomen zoals zwelling van de knie, het beste worden bestreden met krachttraining.   

Conclusie 
Alle genoemde sporten in dit onderzoek laten een vermindering van de klachten van knieartrose zien. Er kan niet één sport aangewezen worden die het beste resultaat geeft voor alle klachten. Wel laat het onderzoek zien welke sport het beste zou kunnen werken voor een specifieke klacht.  

 

Klik hier voor het Engelstalige artikel: 
Mo, L., Jiang, B., Mei, T., & Zhou, D. (2023). Exercise Therapy for Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Orthopaedic journal of sports medicine, 11(5), 23259671231172773. https://doi.org/10.1177/23259671231172773