Skip to content

Artrose Gezond middag april 2024

Artrose Gezond middag april 2024

 

Donderdag 2 april 2024 was het derde Artrose Gezond Café een feit. ’s Ochtends regende het pijpenstelen in Rotterdam. Gelukkig klaarde het op en konden de deelnemers ’s middags droog overkomen naar de locatie Rozenlust in hartje Rotterdam. Het organisatiecomité had een diverse samenstelling gemaakt om deelnemers te informeren over wat er op onderzoeksgebied speelt over artrose. Zij hadden hiervoor een plenaire sessie, 4 workshops en posterpresentaties van jonge onderzoekers georganiseerd. 
Hieronder volgt uitgebreide informatie over het Artrose Gezond Café. 

Inloop 
Vanaf de parkeerplekken aan de achterkant van Rozenlust kon men door de tuin het oude herenhuis binnen komen. Natuurlijk konden de deelnemers ook via de statige hoofdingang Rozenlust betreden. De deelnemers werden ontvangen bij de aanmeldbalie. Naamkaartjes ontvingen de deelnemers van Myrthe van den Berg (onderzoeker in opleiding) en Peter Froon (deelnemer, Artrose Gezond – In gesprek met Peter).  

Na aanmelding kon men naar de derde etage om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade. Het was een goed bezochte editie met meer dan 90 mensen in de zaal.

Plenaire sessie 
Opening van het Café werd gedaan door prof. dr. Patrick Bindels, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde, tevens voor deze dag de voorzitter. Daarna was het woord aan Margreet Kloppenburg, reumatoloog in het Universitair Medisch Centrum Leiden. Margreet sprak over handartrose en leidde de deelnemers vlot en duidelijk door haar presentatie. Handartrose is een complexe vorm van artrose, waarbij meerdere gewrichten in de hand betrokken kunnen zijn. Wereldwijd heeft 40% van de bevolking een vorm van artrose, waarbij artrose in de hand op de 2e plek staat. Het is dus onterecht dat handartrose soms wordt ervaren als een ‘vergeten ziekte’. Bovendien heeft handartrose een grote impact op het leven van patiënten, waarvoor velen vaak een dokter bezoeken. Daarmee heeft handartrose ook een grote impact op de gezondheidszorg. 

Op haar standpunt dat artrose niet genoemd mag worden als slijtage kreeg ze veel bijval. Het woord slijtage moet in de ban want artrose is veel gecompliceerder dan dat het woord slijtage doet vermoeden. Bij artrose is er juist sprake van een ziek gewricht. 

Dit ontstaat wanneer gewrichtsbeschadiging en de reparatieprocessen hiervoor, niet meer in balans zijn. Handartrose is een chronische ziekte, die zich op middellange termijn vaak stabiel gedraagt. Dit wil zeggen dat er bij veel patiënten niet continue sprake is van achteruitgang. In sommige gevallen is er zelfs verbetering van symptomen. Belangrijk om te beseffen is dat achteruitgang op röntgenfoto’s niet direct betekent dat een patiënt meer klachten heeft. De eerste stap in de behandeling van handartrose bestaat uit niet-medicamenteuze behandelingen, bijvoorbeeld oefentherapie, een orthese (brace) of een behandeling bij een handtherapeut. Wanneer dit onvoldoende effect heeft, kan er behandeld worden met pijnstillende medicijnen (bijv. een diclofenac gel) of zelfs een operatie uitgevoerd worden. Bij de dia met informatie over niet-medicamenteuze behandeling gingen veel telefoons de lucht in om de informatie vast te leggen.  

Professor Kloppenburg legde uit dat er nog geen behandeling beschikbaar is die de oorzaak van de ziekte aanpakt. Bij artrose spelen ontstekingen in het gewricht ook een rol, dit zou een mogelijk aangrijpingspunt kunnen zijn voor een nieuwe behandeling.  

Margreet heeft met haar artrose onderzoeksgroep verschillende onderzoeken lopen waaronder onderzoek naar hoe artrose ontstaat. Onderzoek om medicijnen te kunnen ontwikkelen die echt helpen bij artrose. Maar ook naar pijn. Waarbij de vraag is of de pijn die door mensen met artrose wordt beleefd daadwerkelijk van artrose afkomstig is of dat het een andere oorzaak heeft. 

Interessante links: Startpagina – Behandeling van handartrose – Richtlijn – Richtlijnendatabase 

Workshops 
Na de plenaire sessie konden de deelnemers zich verspreiden over verschillende workshops. De volgende workshops konden de deelnemers bijwonen: 
 
Workshop: De Spreekkamer 
In deze workshop waren orthopedisch chirurg dr. Koen Bos en promovendus Mirna Chamoro beschikbaar om over de ervaringen van de deelnemers te praten over hun artrose zorgpad, waarbij Koen en Mirna advies gaven.  

Workshop: Baas over eigen artrose 
Dit was een interactieve workshop, gegeven door dr. Anita Feleus (docent en senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam, met een achtergrond als fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper) over het onderwerp zelfmanagement bij artrose en welke vaardigheden u daarbij kunt inzetten.  

Workshop: Voeding en artrose 
Deze workshop werd gegeven door arts-onderzoeker Carlijn Wagenaar. Zij vertelde over de opzet en uitkomsten van het Plants for Joints onderzoek. De huidige kennis werd gedeeld over de effecten van voeding voor het management en de preventie van artrose. 

Workshop: Onderzoek in het bewegingslab 
Dr. Erin Macri , onderzoeker (met een achtergrond als fysiotherapie en bewegingswetenschappen) en promovendus Niels Dur hebben de deelnemers kennis laten maken met het nieuwe, state-of-the-art bewegingslab in het Erasmus MC. Zij legden uit welke metingen gedaan worden in het lab en hoe deze metingen ons meer kunnen leren over artrose. 

Deze workshops zullen als aparte artikelen op de website geplaatst worden. 

Jonge onderzoekers 
Tijdens de verschillende pauzemomenten konden de deelnemers in gesprek met Jonge onderzoekers. Zij stonden bij een poster waarop informatie van hun onderzoek te lezen was. Deelnemers waren zeer geïnteresseerd en er ontstonden levendige discussies tussen onderzoekers en deelnemers. 

In het kort de onderzoekers: 
Anne Flier: 
Het Load project: zoektocht naar individueel bewegingsadvies 

Carla Braam: 
Bereidheid deelname onderzoek schoenaanpassingen grote teen artrose. 
En vroege herkenning van artrose door patiënt en zorgverlener. 

Lisa Esteban Lopes: 
Therapie bij duimbasisartrose 

Bahar Sedaghati-Khayat: 
Genetica & effect op artrose risico 

Emma van Baalen & Onur Kaya: 
Onderzoek patiëntervaringen handartrose 

Yahong Wu 
Beweging & effect op artrose risico 

Afsluiting 
Aan het einde van de dag deed het Artrose Gezond Café zijn naam eer aan. Tijdens een borrel konden de deelnemers napraten met elkaar, maar ook met de workshopleiders en sprekers. Daarna kon iedereen met een zonnig gemoed huiswaarts. 

Bedankwoord 
Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, de sprekers en workshopleiders voor hun kennisdeling en inzet en de jonge onderzoekers voor hun enthousiasme om hun onderzoeken te presenteren.  
En natuurlijk een grote dank aan alle deelnemers van deze dag. Zij zijn waar wij het voor doen. Wij hopen natuurlijk dat het voor de deelnemers een geslaagde middag is geweest.  

Het organisatiecommitee: 
Myrthe van den Berg, Nannette Groeneweg, Judith Veldman en Dieuwke Schiphof.