Skip to content

Oefentherapie bij heupartrose

Oefentherapie bij heupartrose

In 2014 is onderzoek gedaan naar het effect van oefentherapie bij mensen met heupartrose. Voor dit onderzoek zijn toen de resultaten van 10 verschillende onderzoeken samengevoegd. Uit deze studie volgde dat oefentherapie helpt om klachten zoals pijn en verminderde functie bij heupartrose licht te verbeteren. Ook al gaf dit onderzoek destijds aan dat meer onderzoek hiernaar niet meer nodig was, zijn in de tussentijd toch weer nieuwe onderzoeken gepubliceerd om te kijken of het effect van oefentherapie misschien groter is dan initieel gedacht. Het doen van extra onderzoek kost natuurlijk veel geld en tijd, wat zonde is, als het resultaat eerder al duidelijk was. Daarbij moet voor dit soort onderzoek ook een nieuwe groep patiënten geworven worden waarvan een deel wel oefentherapie volgt en een deel niet. De groep die geen oefentherapie volgt, zou meer last kunnen hebben van de heup. Dit is onethisch als we al weten dat oefentherapie klachten verlicht.  

Genoeg is genoeg 
We willen voorkomen dat er nog meer onnodig onderzoek hiernaar wordt gedaan. Daarom heeft onderzoeker en huisarts Carolien Teirlinck de huidige stand van zaken rondom het effect van oefentherapie bij heupartrose onderzocht. Voor haar onderzoek zijn de resultaten van 18 verschillende onderzoeken samengevoegd. Dit resulteerde in een patiëntendatabase van bijna 75.000 mensen. Zij heeft bewust geen nieuwe patiënten geworven.  

Ander onderzoek 
De conclusie van haar onderzoek is dat oefentherapie effectief is voor mensen met heupartrose. Het effect ervan is niet gigantisch groot, zoals eerder al gesteld werd. Natuurlijk zou het mooi zijn als oefentherapie ervoor zorgt dat de pijn helemaal weggaat en dat het gewricht weer functioneert als vroeger. Uit dit onderzoek blijkt dit niet realistisch. Carolien verwacht ook niet dat meer onderzoek bij meer mensen het effect van oefentherapie groter zal maken. Daarom is het advies om gerichter te onderzoeken hoe het effect van oefentherapie kan worden verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld door specifiek te bestuderen voor welke mensen met heupartrose oefentherapie het beste werkt of welk type oefentherapie het beste gedaan kan worden.   

Meer informatie
Wilt u het gehele artikel lezen? Klik dan op de volgende link: Effect of exercise therapy in patients with hip osteoarthritis: A systematic review and cumulative meta-analysis – PMC (nih.gov)  

Mocht u oefeningen voor uw heupartrose klachten willen doen, hier kunt u wat oefeningen vinden.  

Hier vindt u meer informatie over heupartrose: Ik heb artrose van de heup | Thuisarts.nl  

Link op artrosegezond.nl: Oefeningen voor mensen met heupartrose – Artrose Gezond