Weten en begrijpen wat artrose voor u betekent, en wat u kunt doen?

Vanaf het punt dat mensen hun diagnose artrose hebben, krijgen zij veel informatie op zich af. Bekend is dat informatie niet altijd goed aansluit bij wat iemand nodig heeft, of soms verwarrend kan zijn. Het is daarom belangrijk dat er een eenduidige en specifieke manier komt van informatievoorziening rondom artrose en bewegen met artrose. Dit is het doel waar Platform Artrose Gezond en PROZA zich op richten. 

Heeft u artrose aan heup en/of knie? Dan kan ook u hier een bijdrage aan leveren. Dat doet u door in een eenmalig interview uw ervaringen te delen.

Wij hopen dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Dieuwke Schiphof via artrosegezond@erasmusmc.nl. Of via: artrose.hogeschoolrotterdam@gmail.com.

Zie voor informatie ook: www.hr.nl/PROZA

Liever geen interview, maar een vragenlijst invullen?

Informatie en advies over artrose zijn belangrijk om te weten wat u heeft en wat u kunt doen, en vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling bij artrose. In interviews gaven mensen met artrose eerder aan dat ze verbeterpunten zien bij het krijgen van informatie en advies. Daarom is het ErasmusMC in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden een onderzoek gestart. Met dit onderzoek willen we helder in kaart brengen welke behoeftes mensen met artrose hebben ten aanzien van informatie en advies, wat daar voor nodig is, en hoe het platform Artrose Gezond daarbij kan aansluiten.

We nodigen u hierbij uit om een vragenlijst in te vullen. Invullen duurt 10 minuten. Wilt u ons helpen om uw zorg te verbeteren? Klik dan op de link:  Platform Artrose Gezond (hr.nl)

Nachtelijke pijn bij knie-en heupartrose

Ongeveer 80% van de mensen met artrose heeft last van nachtpijn, maar er is nog erg weinig over bekend. Nachtpijn kan leiden tot een verstoring van uw nachtrust en dat kan effect hebben op de kwaliteit van leven. Om mensen beter voor te kunnen lichten en betere zorg te kunnen geven willen we inzicht krijgen in wie nachtpijn krijgt en wat de kenmerken zijn van nachtpijn. Door middel van een vragenlijst over de kenmerken van nachtpijn, de pijn overdag en de kenmerken van mensen die het hebben en mensen die het niet hebben, kunnen we onderzoeken welke kenmerken een relatie hebben met het hebben van nachtpijn.

Waarom doen we dit project?
We willen met dit project in kaart brengen wat de kenmerken van nachtpijn zijn en welke kenmerken van mensen met artrose een relatie hebben met het krijgen of hebben van nachtpijn.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
1. Wat zijn de karakteristieken van nachtpijn en welke kenmerken van mensen met artrose hebben een relatie met het krijgen of hebben van nachtpijn?

Kunnen mensen zich aanmelden voor deelname?
Ja, u kunt hier klikken om direct naar de vragenlijst te gaan.

Wat wordt van u als deelnemer verwacht?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u mee wilt doen aan dit onderzoek, vragen we u eenmalig een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze eenmalige vragenlijst kost ongeveer 45 minuten.

Wat hebt u er aan?
U zult er op dit moment zelf niets aan hebben. Het meedoen aan dit onderzoek heeft geen invloed op uw huidige behandeling. Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren. U draagt bij aan meer inzicht in pijn die mensen met knie- en heupartrose ervaren tijdens de nacht.

Wandelaars, tennissers, hardlopers en fietsers met artrose

We vragen mensen met knieartrose die actief zijn in wandelen, hardlopen, wielrennen of tennis deel te nemen aan deze studie. Deze sportieve deelnemers wordt gevraagd om gedurende een periode van twee jaar een aantal online vragenlijsten in te vullen. Zo krijgen we een beeld van de knieartrose klachten en het beloop hiervan. Ook willen we met de vragenlijsten lichamelijke activiteiten en sportactiviteiten monitoren. Uitnodigingen voor de vragenlijsten ontvangen deelnemers per e-mail.

Waarom doen we dit project?
Steeds meer mensen van middelbare leeftijd zijn tot hoge leeftijd fysiek actief, waaronder ook mensen met knieartrose. Mensen met artrose worden door artsen en andere zorgverleners aangemoedigd om fysiek actief te blijven. Echter kunnen artsen en fysiotherapeuten patiënten nog maar heel weinig specifiek advies geven omdat de kennis daarover ontbreekt. Zo weten we niet welke mate en type inspanning goed is voor de knie en welke wellicht minder goed. Om bijvoorbeeld als huisarts goed advies te kunnen geven aan mensen met knieartrose, is het van belang om het beloop van klachten van knieartrose bij verschillende groepen sporters en fysiek actieve patiënten goed in beeld te brengen. Hierdoor kunnen patiënten in de toekomst beter geïnformeerd worden zodat zij hopelijk langdurig actief kunnen blijven.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden
1. Wat is de invloed van het soort sport en de sportintensiteit op de klachten bij mensen met knieartrose?

Kunnen mensen zich aanmelden voor deelname?
Ja, dat kan via de website: www.oaonthemove.nl

Wat wordt van u als deelnemer verwacht?
Van deelnemers wordt verwacht dat ze gedurende twee jaar, iedere drie maanden één vragenlijst invullen. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer tien minuten in beslag. In de vragenlijsten gaan we specifiek in op knieartroseklachten en de fysieke activiteiten die zijn ondernomen.

Wat hebt u er aan?
U zal zelf niet direct profiteren van dit onderzoek. We hopen met de informatie die we verzamelen dat de huisarts in de toekomst mensen met knieartrose beter kan informeren over het type en de mate van fysieke activiteit die het meest gunstig is voor de knieklachten.