Onderzoek naar oefentherapie bij vroege knieartrose

U kunt niet meer meedoen aan dit onderzoek. Binnenkort kunt u de resultaten van dit onderzoek op de site van Artrose Gezond lezen.

Waarom doen we dit onderzoek?

Knieartrose is een veelvoorkomende en chronische aandoening van het kniegewricht. Hierbij kan pijn, stijfheid en verminderde beweging van het gewricht ontstaan. De behandeling bestaat uit voorlichting en adviezen over wat je zelf aan knieartrose kunt doen. Zoals pijnstilling innemen, een loophulpmiddel gebruiken of afvallen (als er sprake is van overgewicht).

Als je ernstige knieartrose hebt, dan kan oefentherapie je helpen. Dit is bewezen door onderzoek. Nu willen we onderzoeken of hetzelfde geldt voor beginnende knieartrose. We denken namelijk dat dit kan helpen om de verergering van knieartrose en ontwikkeling van chronische pijn en bewegingsbeperking tegen te gaan.

Maar, voordat we een groot onderzoek hiernaar gaan opzetten, moeten we eerst weten of zo’n groot onderzoek wel haalbaar is. Daarom willen we met dit onderzoek kijken of we mensen met beginnende knieartrose kunnen vinden en wat de beste metingen zijn om te doen.

Wie kunnen meedoen aan dit onderzoek?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar deelnemers die 45 jaar of ouder zijn, niet langer dan een jaar knieklachten hebben én nog geen oefentherapie hebben gehad hiervoor.

De ene helft van de groep deelnemers krijgt een folder met informatie en adviezen over artrose, en de andere helft krijgt dezelfde folder en oefentherapie. Voor de deelnemers duurt het onderzoek 12 weken. De deelnemers moeten in deze 12 weken drie digitale vragenlijsten invullen.  

Waarom meedoen aan dit onderzoek?

Als je meedoet aan dit onderzoek, dan krijg je sowieso adviezen over artrose en wat je zelf aan artrose kunt doen. Als je in de groep zit met ook oefentherapie, dat verwachten we dat de knieklachten zullen verminderen, maar zeker is dit niet. 

Weten en begrijpen wat artrose voor u betekent, en wat u kunt doen?

Vanaf het punt dat mensen hun diagnose artrose hebben, krijgen zij veel informatie op zich af. Bekend is dat informatie niet altijd goed aansluit bij wat iemand nodig heeft, of soms verwarrend kan zijn. Het is daarom belangrijk dat er een eenduidige en specifieke manier komt van informatievoorziening rondom artrose en bewegen met artrose. Dit is het doel waar Platform Artrose Gezond en PROZA zich op richten. 

Heeft u artrose aan heup en/of knie? Dan kan ook u hier een bijdrage aan leveren. Dat doet u door in een eenmalig interview uw ervaringen te delen.

Wij hopen dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Dieuwke Schiphof via artrosegezond@erasmusmc.nl. Of via: artrose.hogeschoolrotterdam@gmail.com.

Zie voor informatie ook: www.hr.nl/PROZA

Liever geen interview, maar een vragenlijst invullen?

Informatie en advies over artrose zijn belangrijk om te weten wat u heeft en wat u kunt doen, en vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling bij artrose. In interviews gaven mensen met artrose eerder aan dat ze verbeterpunten zien bij het krijgen van informatie en advies. Daarom is het ErasmusMC in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden een onderzoek gestart. Met dit onderzoek willen we helder in kaart brengen welke behoeftes mensen met artrose hebben ten aanzien van informatie en advies, wat daar voor nodig is, en hoe het platform Artrose Gezond daarbij kan aansluiten.

We nodigen u hierbij uit om een vragenlijst in te vullen. Invullen duurt 10 minuten. Wilt u ons helpen om uw zorg te verbeteren? Klik dan op de link:  Platform Artrose Gezond (hr.nl)

Een nieuwe behandeling via de bloedvaten voor knie artrose

In de NEO studie wordt de effectiviteit van een nieuwe behandeling voor knieartrose onderzocht. Deze behandeling richt zich op hele kleine bloedvaatjes die het lichaam heeft aangemaakt in de knie als reactie op langdurige ontsteking door artrose. Het dichtmaken van deze vaatjes met een cathether via de lies (ook wel embolisatie genoemd) brengt mogelijk pijnverlichting voor mensen met knieartrose. De behandeling is gericht op patiënten die nog niet toe zijn aan een knieprothese, maar wel forse pijnklachten hebben ondanks conservatievere behandelingen (fysiotherapie, pijnstilling door medicijnen, een injectie in de knie).

Waarom doen we dit project?
Embolisatie is een veelbelovende behandeling maar is nog niet onomstreden bewezen effectief.  Dat willen we door middel van dit onderzoek uitzoeken.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
Hoe goed werkt embolisatie om de pijnklachten veroorzaakt door knieartrose te verminderen?

Deelnemers
Deelname aan dit onderzoek wordt geregeld via de orthopedisch chirurg. Als uw orthopedisch chirurg meedoet aan dit onderzoek kunt u vragen of u in aanmerking zou komen voor deelname.

Deelnemers aan het onderzoek ondergaan ofwel de nieuwe behandeling met embolisatie ofwel een placebo behandeling. Dit wordt door loting bepaald. Hierna worden de deelnemers gevraagd om 4 keer in een jaar tijd op controle te komen. Hierbij worden vragenlijsten ingevuld, pijndrempel meting uitgevoerd en MRI onderzoek gedaan.

Wat hebt u er aan?
Wanneer patiënten in de behandelgroep worden geloot kan de pijn in de knie verminderd worden. Er wordt driemaal een MRI van de knie gemaakt om de artrose in de knie nauwkeurig in kaart te brengen.

Vroege processen van artrose begrijpen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen

In artrose breekt het kraakbeen af. Omdat het kraakbeen niet kan aangroeien wordt de ziekte steeds erger. We weten dat net voordat het kraakbeen afbreekt, de cellen in het kraakbeen zich anders gaan gedragen. In dit project gaan wetenschappers van het Erasmus MC en het bedrijf Galapagos onderzoeken wat er precies verandert in de cellen door te kijken naar de genen die tot expressie gebracht worden in de cellen. Ook gaan we onderzoeken wat er voor zorgt dat de cellen veranderen. Met deze informatie gaan we modellen maken om in het laboratorium te onderzoeken we hoe we de verandering in de kraakbeencellen kunnen afremmen en zo de afbraak van kraakbeen voorkomen. Met deze kennis willen we nieuwe medicijnen ontwikkelen om artrose te behandelen.

Waarom doen we dit project?
Omdat we onvoldoende weten over veranderingen in het kraakbeen in het begin stadium van artrose. We denken dat meer kennis over die vroege veranderingen zal helpen om een medicijn te vinden om de ziekte in vroege fase te stoppen. Bovendien willen we betere laboratorium modellen maken waarmee het ontdekken van mogelijke nieuwe medicijnen sneller en gerichter gedaan kan worden.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
1. Wat zijn de eerste veranderingen in kraakbeencellen die diep in het kraakbeen zitten (vlak bij het bot)?

2. Wat is de relatie tussen deze veranderingen in kraakbeencellen en ontsteking in het gewricht?

3. Kunnen we een laboratoriummodel maken om deze veranderingen na te bootsen, dat we kunnen gebruiken om nieuwe medicijnen te vinden?

Deelnemers
Dit is een laboratorium studie. Wij zullen gebruik maken van kraakbeen dat beschikbaar komt als patiënten een knieprothese krijgen

Behandeling van artrose van de duim met handtherapie

Patiënten met duimbasisartrose worden vaak in eerste instantie behandeld met een spalk en/of oefentherapie. Het is echter onduidelijk welke therapievorm het beste werkt. Om dit te onderzoeken zullen patiënten door loting worden toegewezen aan één van beide behandelingen. We zullen de deelnemers aan dit onderzoek volgen over de tijd, tot een jaar na de start van de behandeling. Totaal zullen er meer dan 500 patiënten met duimbasisartrose deelnemen aan dit onderzoek.

Waarom doen we dit project?
Hoewel zowel effectiviteit van oefentherapie en spalktherapie bij patiënten met duimartrose aangetoond is, weten we niet of de combinatie van beide effectiever is dan alleen spalktherapie

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of er betere uitkomsten zijn bij patiënten met duimartrose die, naast dat ze een spalk gebruiken, ook oefentherapie volgen in vergelijking met patiënten die alleen een spalk gebruiken. Daarnaast willen we weten hoe vaak een operatie uiteindelijk nog nodig zal zijn na handtherapie. Het zou beter zijn als patiënten met deze aandoening minder vaak geopereerd hoeven te worden, omdat operaties niet altijd leiden tot goede uitkomsten en het herstel erg lang duurt. Zo kunnen de meeste patiënten ongeveer 15 weken niet werken na een operatie. 

Deelnemers
Deelname is mogelijk als u duimartrose heeft en wanneer één van de deelnemende handchirurgen u verwijst. Uw huisarts kan u naar de handchirurg verwijzen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op via contact@thetastudy.info.

Als u meedoet, duurt dat totaal ongeveer 12 weken voor u. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen alleen spalktherapie of een combinatie van spalktherapie en oefentherapie. De spalktherapie bestaat uit twee bezoeken; een bezoek voor het aanmeten van een handgemaakte spalk en draaginstructies, en een bezoek voor controle van de spalk. Bij de combinatie spalktherapie en oefentherapie wordt er ook een spalk aangemeten. Daarnaast wordt er oefentherapie opgestart, bestaande uit wekelijkse fysiotherapie sessies van 25-30 minuten en oefeningen voor thuis. In de fysiotherapie sessies wordt informatie gegeven, er wordt functioneel met de duim geoefend en er worden huiswerkoefeningen meegegeven, die een aantal keer per dag thuis uitgevoerd moeten worden gedurende ±5 minuten. De oefeningen bestaan uit coördinatie-, soepelheid- en krachtoefeningen.

Wat hebt u er aan?
Ondanks aanwijzingen in wetenschappelijk onderzoek weten we namelijk niet zeker of de combinatie van spalktherapie en oefentherapie daadwerkelijk effectiever is dan alleen spalktherapie. Vanuit de literatuur is van beide behandeling verbetering in de klachten te verwachten.

Is fysiotherapie even goed als een operatie bij een acuut ontstane meniscusscheur?

Meniscusscheuren zijn een veelvoorkomend probleem. Mensen met een meniscusscheur hebben een verhoogde kans op artrose van de knie. Meniscusscheuren kunnen acuut of geleidelijk ontstaan. Scheuren die geleidelijk ontstaan komen vaker voor bij mensen met knieartrose. Van deze scheuren is bekend dat het beter is om geen operatie uit te voeren. Voor acuut ontstane scheuren worden nu veel kijkoperaties van de knie uitgevoerd om het gescheurde stuk van de meniscus te verwijderen. Het is echter niet bekend of dit ook de beste behandeling is van acuut ontstane meniscusscheuren. Een andere mogelijke behandeling van dit soort meniscusscheuren is fysiotherapie, het is niet bekend of dit even goed werkt als een operatie.

Waarom doen we dit project?
We doen dit project om twee behandelingen voor acuut ontstane meniscusscheuren te vergelijken: een kijkoperatie van de knie en fysiotherapie.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
Is fysiotherapie even goed als een operatie bij een acuut ontstane meniscusscheur? 

Deelnemers
152 mensen tussen de 18 en 45 jaar die een acuut ontstane meniscusscheur hadden, deden mee met de trial.
Een loting bepaalde of de deelnemers een kijkoperatie ondergingen binnen 6 weken of onder begeleiding van een fysiotherapeut een gestandaardiseerd oefenprogramma doorliepen. De resultaten zullen hier zodra die bekend zijn gepubliceerd worden. (Deelnemen is niet meer mogelijk)

De rol van ontsteking bij pijn rond de knieschijf, de mogelijke voorloper van knieartrose

Langdurige pijn rond de knieschijf komt met name voor bij actieve jonge mensen. Ondanks verschillende behandelingen gaat het bij een groot deel van de patiënten niet over en lijkt het er op dat het uiteindelijk leidt tot knie artrose. Als we oorzaak van de pijn rond de knieschijf kunnen ontrafelen en goed kunnen behandelen, zou knie artrose op een latere leeftijd mogelijk voorkomen kunnen worden. Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken onderzoeken we de oorzaak van kniepijn. Hierbij richten we ons met name op de rol van ontsteking van het vetlichaam onder de knieschijf.

Waarom doen we dit project?
We willen met dit onderzoeken de oorzaak van pijn rond de knieschijf ontrafelen om uiteindelijk knie artrose te voorkomen.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
Hebben patiënten met pijn rond hun knieschijf tekenen van ontsteking van het vetlichaam onder hun knieschijf? 

Deelnemers
Er worden MRI beelden van een eerder onderzoek gebruikt, van mensen tussen de 14 en 40 jaar met patellofemorale pijn.

Kunnen we met computermodellen voorspellen welke patiënt hard achteruit gaat en welk niet?

Samen met onderzoekers van de Technische Universiteit van Delft, zijn onderzoekers van het Erasmus MC op zoek naar nieuwe manieren om de zorg voor mensen met knieartrose te verbeteren. We gebruiken de nieuwste artificial intelligence (AI) technieken om computermodellen te ontwikkelen die de arts en patiënt kunnen ondersteunen bij het kiezen voor een behandeling. De modellen zullen een gedetailleerd persoonlijk profiel van elke individuele patiënt kunnen maken, gebaseerd op metingen (zoals bijvoorbeeld gewicht, leeftijd, lengte), röntgenfoto’s, MRI beelden en genetische factoren. Het profiel van de patiënt dat gemaakt wordt, zal de zorgverlener helpen in het diagnosticeren in een vroeg stadium van artrose, inschatten wat het risico voor progressie is en voorspellen wat het effect is van mogelijke behandelingen.

Waarom doen we dit project?
Met dit project willen we onze kennis van artrose vergroten door grote hoeveelheden gegevens met geavanceerde computermodellen te analyseren.

Welke vraag willen we met dit onderzoek beantwoorden?
We zijn op zoek naar een betere diagnose van artrose in een vroeg stadium. En we willen meer inzicht krijgen in de progressie, het verloop van de ziekte: welke patiënt zal hard achteruitgaan en welke niet? Bovendien zijn we benieuwd naar de effecten van een interventie zoals afvallen of meer bewegen. Al deze vragen proberen we te beantwoorden door met behulp van artificial intelligence (AI) technieken grote hoeveelheden bestaande data te analyseren, en daarbij genetische gegevens te combineren met imaging-data (zoals röntgenfoto’s en MRI beelden)

Kunnen mensen zich aanmelden voor dit project?
In dit project gebruiken we grote hoeveelheden bestaande data, zoals röntgenfoto’s, MRI beelden, maar ook bloedwaarden. Alle data is verzameld in eerdere studies. Er wordt geen nieuwe data verzameld. 

De ontwikkelde modellen zullen bijdragen aan preciezere diagnose en betere behandeling van
artrosepatiënten. Wilt u meer lezen over dit project? Klik dan hier.